Citaten van recensies

Mooi en ontroerend herdenkingsconcert. Groot Nicolaaskoor en barokensemble vormen unieke combinatie (Baarnsche Courant, Willem Vonk, 8-5-2015)

Het GNK en barokensemble Eik en Linde zijn de laatste jaren goed op elkaar ingespeeld. Dat bleek weer tijdens het herdenkingsconcert in de Nicolaaskerk. In Grabmusik van Mozart

begeleidde Eik en Linde het geheel voortreffelijk en mengde prachtig met het koor en de solisten.

Het tweede stuk (Requiem van Eybler) was het GNK op het lijf geschreven….Het GNK heeft er niet voor teruggedeinsd deze veeleisende compositie weer op het repertoire te nemen en zette het geheel op overtuigende wijze neer.

Het GNK en Eik en Linde...zorgden voor een unieke combinatie in het Baarnse muziekleven. Paul Mirck en de zijnen mogen terugkijken op een mooi en ontroerend concert.

Groot Nicolaaskoor sluit herdenking in stijl af (Baarnsche Courant, Freek Berrier, 7-5-14)

Via Crucis (van Franz Liszt) is een werk van grote verstilling, waarbij Liszt zich verwijdert van de grenzen van de tonaliteit. Dit maakt het uitvoeren ervan er niet gemakkelijker op, maar het Groot Nicolaaskoor liet zien ook dit veeleisende werk aan te kunnen. Paul Mirck had duidelijk grip op de materie en werd daarbij voortreffelijk ondersteund door pianist Willem Vonk, die zowel in de sologedeeltes als in de begeleiding aantoonde over de nodige affiniteit met de late Liszt te beschikken. Een positieve verrassing was de inbreng van oud-Baarnaar Remmert Velthuis, die de baritonpartijen met grote stembeheersing vertolkte. Het koor kweet zich uitstekend van zijn taak, vooral de mannenstemmen vielen op door hun sonoriteit.

Opvallend was dat Paul Mirck gekozen had om als begin- en eindstuk hetzelfde werk te laten uitvoeren: Hör mein Bitten van Felix Mendelssohn. Sopraan Ireen van Bijnen zong de solopartij overtuigend en werd daarbij voortreffelijk gesteund door het koor.

GNK sluit herdenking indrukwekkend af (Baarnsche Courant, Freek Berrier, 6-5-13)

Dit keer niet in de Nicolaaskerk maar in de Paaskerk. Op het programma de cyclus Membra Jesu Nostri van Dieterich Buxtehude. Gelukkig werkte de akoestiek van de Paaskerk in positieve zin mee, zodat de polyfonie van het werk goed tot zijn recht kon komen. Opvallend was dat er een prima balans was met het orkest (barokensemble Eik en Linde).

Het koor bleek uitstekend voorbereid en Paul Mirck kon zich daardoor ten volle concentreren op de samenwerking met het orkest. De solisten waren stuk voor stuk volledig toegerust voor hun taak.

Het GNK gaf andermaal blijk een veeleisend werk op niveau te kunnen uitvoeren. Baarn mag er trots op zijn om op deze wijze de Nederlandse oorlogsslachtoffers te kunnen gedenken.

Zeer stemmig herdenkingsconcert door GNK Baarn (Baarnsche Courant, Willem Vonk 11-5-12)

Het eerste werk, het Miserere in c mineur van Johann Adolf Hasse was een mooie afwisseling van koordelen met solisten. Het koor opende het werk en sloot het weer af. Het GNK, 70 man/vrouw sterk, zingt gedreven en probeert de spanning in de muziek op de juiste manier weer te geven…

Het Requiem in c mineur van Michael Haydn verbond de eerste delen van de uitvaartmis tot één geheel in afwisseling van koor- en solodelen. Mooi waren de alten in Te Decet.

Wij waren getuige van een zeer geslaagd concert waarvoor Paul Mirck, koor, solisten en orkest terecht een warm en langdurig applaus ontvingen.

Herdenkingsconcert lijkt in één adem gezongen (Baarnsche Courant, Willem Vonk, 6-5-11)

Dit jaar geen requiemtekst, maar "Die sieben letzte Worte unseres Erlösers am Kreuze" van J. Haydn. Het koor zong werkelijk geweldig, onder aanvoering van dirigent Paul Mirck....

Een bijzonder gelukkige omstandigheid was dat het vocaalkwartel La Cappellaccia aan de uitvoering meedeed. Het werk bestaat uit een voortdurende afwisseling van koor en solokwartet, afgewisseld met modulerende tussenspelen van het orkest en ingeleid met een homofone zetting van de kruiswoorden door het koor.... Het GNK zong werkelijk geweldig en het concert leek wel in één adem gezongen, een kwaliteit die zonder meer op het conto van Paul Mirck geschreven kan worden. 

 

Herdenkingsconcert met mooie spanningsbogen (Baarnsche Courant, Willem Vonk, 7-5-10)

De moeilijke koorpartijen werden tot een prachtig resultaat gebracht onder de stimulerende leiding van Paul Mirck.

(Verleih uns Frieden, Mendelssohn:) De eerste koorinzet was erg twijfelachtig, maar daarna zette het koor zijn beste beentje voor en kwam tot een mooi zuiver resultaat.

(Stabat Mater, Rheiberger:) Ook hier mooie spanningsbogen en veel aandacht voor dictie en verstaanbaarheid.

(Requiem, Schumann:) Het koor had deze avond...veel te doen en was uitstekend ingestudeerd door Paul Mirck. Het koor klonk...opmerkelijk goed, alleen in de piano en de pianissimo-delen zakte het soms wat onder de toon.De verhouding met het orkest...was prima.

 

Bovenaards mooie sopraan in Requiem van Gilles (Gooi- en Eemlander, Tjako Fennema, 6-5-09)

Ook ongelovigen kregen op dit bijzondere concert een absoluut engelachtige sopraan - Marjon Strijk – voorgeschoteld. Na de dramatisch klinkende funeraire paukenslagen zong zij bovenaards mooi, nog eens geholpen door de kathedrale akoestiek van de Nicolaaskerk in Baarn. En het beroemde Requiem van Jean Gilles (1669-1705) vraagt om  galm. Net als in dat van Gabriël Fauré liet Gilles het Dies Irae, dies illa, (dag van wraak, dag van toorn) achterwege. Mildgestemde gedachten, in Latijn gezongen, overheersen. Het Requiem van Gilles is het paradepaardje van de Franse barok en terecht, want het is een schitterende partituur. Het Groot Nicolaaskoor verwende zichzelf en de vele toehoorders met orkestrale ondersteuning van het ensemble Eik en Linde, vloeiend spelend op authentieke instrumenten.

Zes jaar geleden stond dit requiem ook al bij dit koor op het programma en wat mij betreft mogen ze het tot traditie maken op 4 mei!

Geslaagd herdenkingsconcert (Baarnsche Courant, Willem Vonk, 9-5-08).

Om nu eens af te wijken van de gangbare requiemtekst had men gekozen voor het Stabat Mater, een tekst voor Goede Vrijdag. Omdat er geen avondvullend werk mogelijk was koos men voor 4 Stabat Maters. Bij de twee laatste composities kwam het Groot Nicolaaskoor echt op dreef en zong met overtuiging de tekst zoals verklankt door Schubert en de Liechtensteiner Rheinberger. Dit was voor mij het hoogtepunt van het concert.

Het bestuur mag terugkijken op een geslaagd concert, dat in hoge mate te danken is aan de met veel overtuigingskracht dirigerende Paul Mirck.

Prachtige passie op Herdenkingsconcert (Baarnsche Courant, Harry schram, 7-5-07).

Het aanbod dat het GNK elk jaar weer opnieuw aan de burgers doet, is heel bijzonder te noemen. Alle lof daarvoor. Die pluim geldt ook het werk dat op 4 mei j.l. werd uitgevoerd: het 'Membra Jesu Nostri' van Dietrich Buxtehude.

Herdenkingsconcert stijlvol gebracht (Baarnsche Courant, Nooitgedacht, 5-5-06).

Requiem Eybler: Dirigent Paul Mirck wist het koor met duidelijke hand door de muziek te voeren. In de sequenz vertelt het koor in vloeiende muzikale lijnen, de solisten antwoorden kort. Het was een indrukwekkend muzikaal spel van vraag en antwoord.

Indrukwekkend herdenkingsconcert GNK ( Baarnsche Courant, Kees Velthuis, 6-5-05).

De koorklank was opvallend homogeen en zuiver en zowel koor als orkest reageerden alert en met inlevingsvermogen op de interpretatie van de dirigent, die een subtiele en genuanceerde aanpak vergezeld liet gaan van veel gevoel voor de theatrale kanten van deze muziek. Baarn kan zich gelukkig prijzen dat op 4 mei de herdenking van de oorlogsslachtoffers wordt afgesloten met een concert op een dergelijk hoog niveau.