Wekelijkse repetities


Iedere week - behalve ca. 6 weken in de vakantieperioden - heeft het GNK op dinsdagavond repetitieavond.

Twee concerten


Twee keer per jaar geeft het GNK een concert: het herdenkingsconcert op 4 mei en in november of december een najaars-/kerstconcert.

Cultureel Festival


Tijdens het jaarlijks Cultureel Festival in Baarn (zaterdag begin september) verzorgt het koor een optreden en is zij met een stand vertegenwoordigd in theater De Speeldoos in Baarn.

Cultureel festival Baarn Stand Cultureel Festival Baarn

Koorreis en concert


Ieder jaar wordt een koorreis gemaakt (2e zondag oktober). Het koor verzorgt dan bijvoorbeeld een concert buiten Baarn of zingt als gastkoor de hoogmis in een bijzondere kerk. Hierna is er een toeristische invulling van de dag en een gezamenlijke maaltijd.
Activiteiten