Begin
Thuispagina Het Groot Nicolaaskoor Baarn is een gemengd concertkoor. Onder professionele leiding studeren wij ieder jaar twee klassiek religieuze programma's in. Met beroepssolisten en -musici brengen wij die tijdens een concert op 4 mei en in de advents-/kersttijd ten gehore. Onze voorkeur gaat uit naar minder algemeen bekende werken.
Herdenkingsconcert
4 mei concert De traditie van de 4 mei herdenking wordt in Baarn altijd versterkt door een herdenkingsconcert geheel in stemming met de herdenkingsgedachte.
repertoire Tijdens de herdenkingsconcerten worden er net als bij de najaarsconcerten geregeld schitterende onbekende stukken ten gehore gebracht die uniek zijn voor Nederland.
audiofragmenten Sinds een aantal jaren worden er tijdens de herdenkingsconcerten opnames gemaakt waarvan u op deze pagina een aantal koorfragmenten kunt beluisteren. Soms wordt de uitvoering rechtstreeks uitgezonden op de regionale omroep.
recensies In de Baarnsche Courant en de Gooi & Eemlander worden de recensies geplaatst door onafhankelijke recensenten.
concerthistorie Uit het op deze pagina getoonde repertoire-overzicht blijkt de verscheidenheid aan stijlen als Barok, Romantiek en Modern Klassiek.
kaartverkoop Kaarten zijn te koop via de site en de verkooppunten.
Kerstconcert
Kerstconcert Het kerstconcert vindt doorgaans begin december plaats en staat geheel in het teken van de adventstijd.
repertoire Het repertoire tijdens het kerstconcert is breed met geregeld werken van minder bekende componisten welke slechts zelden in Nederland ten gehore worden gebracht.
audiofragmenten Sinds een aantal jaren worden er opnames gemaakt waarvan u op deze pagina een aantal koorfragmenten kunt beluisteren.
recensies In de Baarnsche Courant en de Gooi & Eemlander worden de recensies geplaatst door onafhankelijke recensenten.
concerthistorie Het repertoir aan muziek en componisten is omvangrijk. kaartverkoop Kaarten zijn te koop via de site en de verkooppunten.
kaartverkoop Kaarten zijn te koop via de site en de verkooppunten
Koor
Het Koor Het Groot Nicolaaskoor Baarn is een regionaal gemengd concertkoor (Gooi en Eemland, Utrecht) bestaande uit amateurzangers die twee keer per jaar optreden onder begeleiding van een professioneel orkest en professionele solisten.
historie Het koor is in 1962 opgericht
activiteiten In de eerste plaats is het koor een zangvereniging met twee concerten: Een kerstconcert en een herdenkingsconcert; maar ook een jaarlijkse koorreis maakt onderdeel uit van de diverse activiteiten.
repetities De repetities vinden plaats onder leiding van de dirigent en repetitor
dirigent De dirigent is tevens de repetitor. De dirigent schenkt ook veel aandacht aan stemvorming en klankvorm en de interpretatie van de componist.
begeleiding Het koor wordt begeleid door professionele begeleidingsensembles met een reputatie in de klassieke muziek.
solisten De solisten die tijdens de concerten optreden zijn professionele beroepszangers. Velen komen graag terug vanwege de uniek programmering en de goede kwaliteit van orkest en dirigent.
bestuur Het koorbestuur bestaat - naast voorzitter, secretaris en penningmeester - uit leden met de aandachtsgebieden public relations, concertzaken en programmering.
weblog Weblog van het Groot Nicolaaskoor
lid worden Als sopraan, alt, tenor of bas bent u welkom als lid van het koor; met name mannenstemmen worden gevraagd.
contactpagina Op deze pagina staan de contactgegevens en kunt u ook via mail contact opnemen met het koor.
Musici
dirigent De dirigent is tevens de repetitor. De dirigent schenkt ook veel aandacht aan stemvorming en klankvorm en de interpretatie van de componist.
begeleiding Het koor wordt begeleid door professionele begeleidingsensembles met een reputatie in de klassieke muziek.
solisten De solisten die tijdens de concerten optreden zijn professionele beroepszangers. Velen komen graag terug vanwege de uniek programmering en de goede kwaliteit van orkest en dirigent.
Repertoire
repertoire Het repertoire tijdens het kerstconcert is breed met geregeld werken van minder bekende componisten welke slechts zelden in Nederland ten gehore worden gebracht.
audiofragmenten Sinds een aantal jaren worden er opnames gemaakt waarvan u op deze pagina een aantal koorfragmenten kunt beluisteren.
concerthistorie Het repertoir aan muziek en componisten is omvangrijk. kaartverkoop Kaarten zijn te koop via de site en de verkooppunten.
repertoire Tijdens de herdenkingsconcerten worden er net als bij de najaarsconcerten geregeld schitterende onbekende stukken ten gehore gebracht die uniek zijn voor Nederland.
audiofragmenten Sinds een aantal jaren worden er tijdens de herdenkingsconcerten opnames gemaakt waarvan u op deze pagina een aantal koorfragmenten kunt beluisteren. Soms wordt de uitvoering rechtstreeks uitgezonden op de regionale omroep.
concerthistorie Uit het op deze pagina getoonde repertoire-overzicht blijkt de verscheidenheid aan stijlen als Barok, Romantiek en Modern Klassiek.
Sitemap
Sitemap Deze pagina biedt op categoriebasis een overzicht van de bijbehorende pagina's.
Vrienden
Vrienden en sponsors De lidmaatschapgelden en de subsidies zijn niet toereikend. Vandaar dat het Koor sponsors, begunstigers en adverteerders heeft.
vrienden van GNK De Vrienden van Het Groot Nicolaaskoor zijn de trouwe luisteraars die het koor een extra ondersteuning geven.
sponsors De Sponsors zijn de grotere ondernemingen die de cultuur een warm hart toedragen.
adverteerders Adverteerders zijn veelal de Baarnse ondernemingen die met een advertentie in het programmaboekje staan en een link op deze website krijgen.
contactpagina Middels deze contactpagina kunnen adverteerders, sponsors en vrienden contact opnemen met het bestuur.
links U helpt ons al door een zichtbare link op uw eigen website naar ons Koor te plaatsen. Als tegenprestatie geven wij u een link naar uw website terug op deze pagina.