Citaten van recensies


Prachtig najaarsconcert Groot Nicolaaskoor

Sinds een aantal jaren koesterde het Groot Nicolaaskoor en haar dirigent Paul Mirck de wens om de Hohe Messe eens op het repertoire te nemen. Afgelopen zondag was het dan zover. Het volledige GNK, uitgebreid met vijftien projectzangers, het barokensemble Eik en Linde en een solistenkwartet stonden garant voor een fraaie uitvoering van dit monument, des te feestelijker omdat ook het vijfenvijftigjarig bestaan van het koor gevierd werd. Het geheel stond onder leiding van Paul Mirck.

Een nagenoeg gevulde Nicolaaskerk was getuige van een evenwichtige uitvoering met begeleiding van een orkest dat speelt op authentieke instrumenten of kopieën daarvan. Het GNK is anderhalf jaar bezig geweest met het instuderen van het grote 5-stemmige koor aandeel. Het resultaat mocht er dan ook zijn. Het hele koor zong met veel aandacht voor uitspraak en verstaanbaarheid en er ontstonden mooie frasen met veel gevoel voor dynamiek. Vooral de tenoren vielen wat dat betreft echt op. Dat er keihard aan gewerkt is moge voor iedereen duidelijk zijn. Nergens was de klank rauw of te luid. Op die manier ontstond er een mooi evenwicht tussen koor en orkest.

Bach volgt de Latijnse mis tekst op de voet en had nooit het idee om de mis te gebruiken voor liturgische doeleinden, hoewel delen wel zijn uitgevoerd op het Ceciliafeest, 22 november 1749 in de Stephansdom te Wenen. De naam Hohe Messe komt uit de kring rond Mendelssohn. Carl Philipp Emanuel noemde de mis de "grosse Catholische Messe" Het koor blonk uit in de vele polyfone delen, met name in het Kyrie. Een leuk detail is dat bij het Credo, waar het thema bestaat uit de aanhef van het gregoriaanse thema van Credo I, noot vieren vijf zijn omgewisseld, zoals dit door een aantal geestelijken vaak foutief wordt gedaan. Erg indrukwekkend was het "laudamus te"met de door concertmeester Hans Lub, uit het hoofd gespeelde, vioolsolo. Marjon Strijk, sopraan, gaf het geheel een extra dimensie. Harry van Berne en Kees Jan de Koning soleerden in onder andere Domine Deus en Quoniam. Elsbeth Gerritsen gaf een indringende vertolking van het Agnus Dei.

Het GNK gaf echt een visitekaartje af van de technisch- en artistieke mogelijkheden die het in huis heeft en was op een solide manier voorbereid op deze zware klus door haar dirigent Paul Mirck. Dit concert toonde aan dat ook dit moeilijke en omvangrijke werk prima kan worden uitgevoerd door een koor als het GNK en het concert mag worden bijgeschreven als een van de hoogtepunten van de laatste jaren.

WillemVonk

Authentieke Mozart in de Pauluskerk

Zaterdag 10 december 2016 vond in de Pauluskerk een concert plaats,  gegeven door het Groot Nicolaaskoor , barokorkest Eik en Linde uit Amsterdam,  een solistenkwartet en organist Michiel Mirck. Het geheel onder leiding van Paul Mirck.

Op het programma stond de Grosse Messe in c moll van W.A. Mozart, uitgevoerd in de onvoltooide versie, dat wil zeggen zonder de in sommige uitgaven voorkomende toevoegingen. Dit hield in dat uitgevoerd werden het volledige Kyrie en Gloria, het Credo tot en met het tekstgedeelte  Et  in carnatus est en  het Sanctus. Het Agnus Dei werd uitgevoerd op de notentekst van het Kyrie. Zelf hergebruikte Mozart in 1785 de muziek van het Kyrie en Gloria in zijn oratorium Davide Penitente KV 469 op een italiaanse tekst van Saverio Mattei.

Het werd een prachtige, geïnspireerde uitvoering, waarbij het koor veel te doen had, met name in Qui tollis samen met de solisten, die een gedeelte van het achtstemmige  koor voor hun rekening namen. Hieraan vooraf ging het Kyrie, waarbij sopraan Elma van den Dool de letterlijk omvangrijke solo tot grote hoogte voerde. Judith van den Dool,  Elma van den Dool en tenor Guido Groenland schitterden daarna in Quoniam Tu solus. De bas Remmert Velthuis was ook goed te horen in het Benedictus. De solisten mengden onderling prachtig en ook het samen gaan met het koor leverde een mooi homogeen geheel op. Werd in  vorige uitvoeringen van het GNK  de Cum sancto fuga aan het eind van het Gloria vaak aan de solisten overgelaten; nu zong het koor het zelf, misschien wel wat langzaam, maar  het is een echte koorfuga, die, door zijn massa de bekroning van het Gloria moet zijn . Het koor viel op door zijn heldere en prima te volgen tekstplaatsing en zong indien gewenst strak en espressivo in die gedeelten waar dat aanleiding gaf.

Paul Mirck hield voorafgaand aan het concert een korte inleiding, waarin hij de vorm van het werk uiteenzette en  verder  aangaf dat het zelf musiceren een heel prettige bezigheid is, iets waar de meeste mensen het wel mee eens zullen zijn!  Paul hield het geheel prachtig onder controle en leidde zijn koor en ensemble  met een fijn gevoel voor de juist tempi door alle delen heen.

Een bijzonder woord voor Eik en Linde uit Amsterdam, dat speelt op originele instrumenten of kopieën daarvan. De keuze voor dit ensemble bij een concert in de Pauluskerk was heel erg juist , omdat  modern instrumentarium bij deze gelegenheid,  samen met een dan ook luider zingend koor,  een aantal decibellen  had  opgeleverd dat een  gemiddelde gehoor orgaan maar moeilijk kan verwerken. Met name de blazers in het adembenemende  Et in carnatus est , voor mij het hoogtepunt van het werk, waren   werkelijk schitterend in tempo, intonatie en dynamiek. Ook de koperblazers die de koor gedeelten begeleiden  waren in de juiste dynamiek aanwezig.

Alles viel op zijn plaats en met dit concert heeft het GNK weer aangetoond een dergelijk werk met gemak aan te kunnen. Wij zien vol verwachting uit naar het volgende concert dat in mei 2017 zal plaatsvinden.

Willem Vonk

Succesvol kerstconcert Groot Nicolaaskoor (Baarnsche Courant, 10-12-2014, Freek Berrier)

Het Te Deum (van Graun) opent met een uitvoerig Gloria, waarin meteen de kwaliteiten van het begeleidend barokensemble Eik en Linde aan het licht kwamen….Het koor kweet zich uitstekend van zijn taak in dit openingskoor,...De samenwerking van koor en orkest verliep prima. Paul Mirck was andermaal een attente leider die vooral in de fugatische koordelen van dit Te Deum de zaak goed in de hand hield.

In Regina coeli (van Hasse) is de alt solist, eerst in samenspraak met het koor, daarna solistisch. Eleonora Volket was uitstekend op dreef in dit werk en koor en orkest lieten weinig wensen onvervuld.

Als laatste onderdeel stond het Gloria van Vivaldi op het programma. Het Nicolaaskoor was prima op dreef, tot en met het fugatisch slotkoor…

Al met al toonde het Groot Nicolaaskoor wederom aan dat het mogelijk is het publiek een aantrekkelijk programma voor te zetten in deze kersttijd. Het repertoire blijft verrassend en de kwaliteit is gewaarborgd, mede door de juiste keuze van begeleiders en solisten. Paul Mirck, wederom gesteund door organist Michiel Mirck, kan weer een mooie bladzijde toevoegen aan het inmiddels rijk gevulde boek van het Groot Nicolaaskoor.

Vitaal Weihnachtsoratorium in Nicolaas Kerk (Baarnsche Courant, 13-12-2013, Willem Vonk)

Voor een goed gevulde Nicolaaskerk gaven bovengenoemden (barokorkest Eik en Linde, het Groot Nicolaaskoor, de solisten Marjon Strijk, Elsbeth Gerritsen, Harry van Berne en Joep van Geffen - red.)blijk van hun kunnen en bereikten daarin soms de hoogvlakten van de muzikale uitvoeringspraktijk. Het koor excelleerde in het openingskoor van cantate 1, het Ehre sei Gott uit cantate 2 en heel bijzonder in het openingskoor van cantate 5. De weergave van dit laatste stuk muntte uit in helderheid en strakheid van tempo, daarbij geleid door een voortreffelijk spelende continuogroep.

Paul Mirck zorgde voor levendige, goed volgehouden tempi en prettig was dat de tijd tussen de delen kort was, waardoor alles vlot doorliep.

Het doet goed dat in Baarn een stilistische uitvoering van dit meesterwerk te horen was en we hopen dat de samenwerking tussen Eik en Linde en het GNK nog even mag voortduren.

Schitterend concert Groot Nicolaaskoor (Baarnsche Courant, 12-12-2012, Willem Vonk)

Voor het vieren van het jubileum was de keus gevallen op het oratorium Messiah van G.F. Händel, waarbij het GNK zich mocht verheugen in een zeer grote belangstelling. Het koor had de medewerking gekregen van een prachtig solistenkwartet, ter wijl het geheel begeleid werd door barokorkest Eik en Linde en organist Michiel Mirck.....Eik en Linde speelde alert en mengde mooi met het koor. Juist deze homogeniteit is het trefwoord dat het meest van toepassing is op dit concert.... Deze instelling was de oorzaak van de schitterende uitvoering van dit oratorium.....Paul Mirck leidde het geheel met zijn kenmerkende, sobere en volstrekt duidelijke dirigeergebaar.......Het concert was werkelijk één van de hoogtepunten in de concertpraktijk van het GNK en het is te hopen dat er nog veel uitvoeringen van dit niveau zullen volgen.

Spannend concert van GNK (Baarnse Courant, 14-12-2011, Willem Vonk)

Het eerste werk op het programma was Laudate pueri van Händel, waarin vooral sopraan Christien van 't Hof een prominente rol vervulde met haar lichte kamermuzikale benadering van de soli. Quis sicut Dominus was voor het koor.

Het tweede werk was het Magnificat van C.P.E. Bach. Het koor zette het eerste deel overtuigend en vitaal neer.... In deel vier (Et misericordia eius) kwam het koor traag op gang, terwijl de balans tussen soli en orkest prima was.

In het derde deel van het programma, het Te Deum van Haydn, herkenden we weer het type werk waar het GNK het best in is: een doorgecomponeerd stuk met relatief weinig polyfonie en veel homofone koorzettingen. Wat mij betreft stakt de uitvoering van dit stuk er met kop en schouder boven uit. Het orkest, het Baarns Begeleidings Ensemble, speelde ritmisch en strak en begeleidde uitstekend.

Aangezien de akoestiek van de Nicolaaskerk werkt als een versterker, wordt alles wat al groot is nog eens uitvergroot. Daardoor waren de tutti gedeelten prima in evenwicht en de soli qua klankkracht te klein.

Het was een spannend concert waaraan onder leiding van Paul Mirck hard was gewerkt. Met name de sopranen van het koor kwamen goed door de hoge passages van het Magnificat. 

 

Prima uitvoering in Pauluskerk (Baarnse Courant, 29-11-2010, Willem Vonk)

Vanwege het Kamermuzikale karakter van de Petite Messe Solennelle van Rossini was uitgeweken naar de Pauluskerk. Het GNK voerde het werk uit in de oorspronkelijke instrumentale bezetting met harmonium en piano. Hoewel het werk vooral bestaat uit solistische delen, had het koor een paar moeilijke delen voor zijn rekening te nemen, met name de laatste delen van Gloria en Credo. Een bijkomend voordeel van het optreden in de overigens geheel uitverkochte Pauluskerk was de veel betere verstaanbaarheid van de tekst. Het koor zong bovengenoemde delen met vaart en ritmische precisie.

Degene die het meest te doen had was pianist Rudolf Borgardijn. Normaal zingt hij in het koor.......Heel bijzonder zo iemand in eigen gelederen te hebben.

Paul Mirck had, zoals we van hem gewend zijn, alles goed onder controle.

Samenvattend: een mooi geslaagd concert waarbij aangetekend kan worden dat de Pauluskerk ook voor het GNK een prima plaats is om uit te voeren.

  

Zeer geslaagd concert Groot Nicolaaskoor (Baarnse Courant, 16-12-2009, Willem Vonk)

Paul Mirck kiest duidelijk voor het maken van klank en die mocht er dan ook zijn. Het koor klonk opmerkelijk zuiver, waarschijnlijk het gevolg van een uitgekiend inzingprogramma tijdens de koorrepetitie.

Het kooraandeel klonk erg mooi, maar neigt in de mezzoforte zinnen naar een introverte, bijna vlakke manier van zingen. Bij de laatste delen waar een forte gevraagd wordt klinkt ook echt een forte en zingt het koor als lijsters.

 

 

Kwalitatief afwisselend concert Groot Nicolaaskoor (Baarnse Courant 17-12-2008, Rob Meijer) 

Wat moet je als amateurkoor tegenwoordig nog doen om uit het grote aanbod van kerstconcerten de kerk vol te krijgen? Het Groot Nicolaaskoor lukte dat door een onbekend en een overbekend werk op het programma te plaatsen. Het betrof hier het Weihnachtsoratorium van de bij het grote publiek onbekende componist Carl Heinrich Graun en het Magnificat van Johann Sebastian Bach. Eerstgenoemd werk bleek een aangename verrassing. Wonderschone muziek van hoge kwaliteit die tot het eind bleef boeien……

Vooral mezzo-sopraan Myra Kroese oogstte veel bewondering omdat zij pas op het allerlaatste moment moest invallen voor de zieke Karin van de Poel.

 

Interessant kerstconcert van 45-jarig Groot Nicolaaskoor (Harry Schram, Baarnse Courant 12-12-07) 

‘ ..voordat het koor aan de beurt was, werd…begonnen met de orgelvariatie over het koraal Nun komm der Heiden Heiland van Joh. Seb. Bach. In de zetting van dit concert, de cantate volgde later, was het een mooi begin. Op doorzichtige wijze liet Michiel Mirck dit fraaie werkje aan ons voorbij gaan.’

‘ Het bewees in deze cantate weer dat het een heel goed koor is. Dat bleek ook in het laatste werk*, dat nieuw was voor het koor. Maar dat liet men niet merken. Het werd gebracht alsof het een bekend werk was voor het koor. Het koor heeft deze middag weer laten merken dat het meer dan een barokkoor is. Ik hoop dat zij ons naast deze muziek ook andere nieuwe werken uit andere perioden laat horen. Het koor is er toe in staat.’

 

* Te Deum van Carl Heinrich Graun.

 

Sfeervol kerstconcert GNK (Baarnsche Courant, Harry Schram, 5-12-06).

De uitvoering van de drie Engelse composities van de gebroeders Purcell straalden al direct bij de inzet van het Magnificat de kerstgedachte uit. Deze muziek staat in een 'vrolijke en lichte' muziektraditie. Het zingt vanaf de eerste noot en dat liet Mirck duidelijk horen. Een prachtige koorklank heeft hij met het koor weten te bereiken. Samen met de solisten werd hier feestelijk muziek gemaakt.

Het was een genot om naar te luisteren.

Feestelijke uitvoering Weihnachtsoratorium (Baarnsche Courant, Harry Schram, 22-12-04).

Zoals de Passionen in de paastijd een muzikaal hoogtepunt vormen, zo is het weihnachtsoratorium dat in de kersttijd. En het was een hoogtepunt.

 

Grandioos concert GNK (Baarnsche Courant, Jan Pier Eringa, 10-12-03). De hoog gespannen verwachtingen van de bezoekers van dit concert zijn niet beschaamd. Anderhalf uur werden zij verrast op een grandioze uitvoering van vier verrassend verschillende koorstukken op basis van dezelfde tekst:"Magnificat anima mea, Dominum et exultavit spiritus meus in Deo, salutari meo."

Wat knap is het toch van Paul Mirck dat hij zijn koor zo veel muziek heeft ingestudeerd.

 

Magnificat in vier verschillende smaken (Gooi- en Eemlander, Els Boer, 8-12-03).

Mirck deed geen concessies aan het tempo en liet zijn amateurkoor - dat elk jaar meer progressie toont - in pittige tempi zingen.