Sponsoring Groot Nicolaaskoor

Sponsoring is bijzonder welkom. In onderling overleg kan worden vastgesteld hoe sponsor en Groot Nicolaaskoor samen kunnen werken.

Deelsponsoring: 2.500 Euro per jaar

Vermelding als sponsor op affiches en in het programmaboekje (tweemaal). Eenmaal 1/1 advertentie achterzijde, eenmaal 1/1/ advertentie binnenzijde achterpagina

Per concert 25 gratis toegangsbewijzen

Deelsponsoring: 1.000 Euro per jaar

Vermelding als sponsor in het programmaboekje en 1/1 pagina advertentie (tweemaal)

Per concert 10 gratis toegangsbewijzen

Deelsponsoring: 500 Euro per jaar

Vermelding als sponsor in het programmaboekje en 1/2 pagina advertentie (tweemaal)

Per concert 5 gratis toegangsbewijzen

Sponsoring door middel van een advertentie in het programmaboekje:

1/1 pagina 100 Euro per concert

1/2 pagina  50 Euro per concert

U ontvangt dan als bewijsexemplaar een programmaboekje tevens toegangsbewijs.

Voor informatie gebruikt u ons contactformulier.

In 2017:

Stichting Carel Nengerman Fonds en De Rabobank Eemland