Vrienden en Sponsors van het Groot Nicolaaskoor

De voorbereiding en uitvoering van minimaal twee concerten per jaar brengt aanzienlijke financiële lasten met zich mee in de vorm van salarissen en vergoedingen voor de dirigent, solisten en begeleidende orkesten, alsook voor de huur van de repetitie- en uitvoeringsruimten.

Hoewel de inkomsten uit de ledencontributie en de entréegelden substantieel zijn, zijn deze verre van kostendekkend. Een sluitende begroting is dan ook alleen mogelijk met gemeentelijke subsidie en financiële steun van vrienden(donateurs), sponsors en adverteerders.Op de desbetreffende subpagina's is aangegeven op welke wijze u ons kunt steunen en welke bedrijven dat inmiddels via sponsoring of advertenties doen.