Vrienden van het Groot Nicolaaskoor

De contributies van de leden en de entreegelden van de concerten zijn niet voldoende om de kosten te dekken. Daarom vragen wij u ons koor te steunen als VRIEND.

U kunt dit doen door:

- jaarlijks een gift over te maken op ons rek.nr. NL95INGB0003351212

- door een vaste jaarlijkse bijdrage. Als deze minimaal 45 Euro bedraagt ontvangt u voor ieder concert één gratis toegangskaart.

- door (een deel van) de kosten van een vaste instrumentale begeleider tijdens de koorrepetities op u te nemen.

Voor meer informatie gebruikt ons contactformulier.

U kunt ons ook sponsoren door een advertentie te plaatsen in het programmaboekje van onze concerten.

Voor informatie over formaten en prijzen gebruikt u ons contactformulier.